Nordic Eco Solutions

Anna Vallström, CEO Nordic Eco Solutions AB / EcoBioFuel
Tord Lindgren, COO

Leverantör av energistationer och energisystem i Skandinavien för vätgas till lastbilar, bussar och personbilar. Eller lokalproducerad energi inklusive rening av förorenat slam.

Kontakta oss 0910-701360
background
Kommuner och lantbruk
Vi har effektiva och miljövänliga lösningar för er energiförbrukning.
Helt nya roller för kommuner i framtiden – om de så önskar
Ekonomin för att sätta upp egna energibolag är nu i sådan nivå att det är värt att utvärdera och beräkna. Nyttja eget avfall t ex. Nollemissions tänkandet slår igenom fullt ut – och er kommun blir föregångare.
Lantbruk och lantbruksföretag
Lantbruk och lantbruksföretag kan få avgörande betydelse för energiproduktion i framtiden. Egen produktion av el, värme, kyla och fordonsenergi är ingen ny företeelse för lantbruks- företag, men numera kan också produktion ske fossilfritt och till anpassad ekonomi. Vätgas ger oanade möjligheter.
Kontakta oss - 0910-701360

Anna Vallström, CEO Nordic Eco Solutions AB / EcoBioFuel.
Tord Lindgren, COO, Nordic Eco Solutions AB / EcoBioFuel
Jonas Flädjemark, COO, Skandinavien för Keyou Gmbh
Lars Forslund, Lantmästare, Agriassist – partner

Filmen visar symboliskt teknik och process att skapa ett energibolag. I detta exempel från biogas.

Translate »