EcoBioFuel

fristående aktör som levererar lösningar inom vätgas och biogas. Från skogråvara till diesel, från skogråvara till vätgas. Eller motsvarande från biogas. Även tankstationer
Kompletta lösningar för en hållbar miljö
Vad kan vi göra för er?
EcoBioFuel och vårt nätverk har ledande roll i omställning till lokalproducerad energi – el, värme, kyla och fordonsenergi. Vätgas och vätgasdrift är lösningen. Men även producera fossilfri diesel ingår i vårt kunnande att fullskaligt kunna leverera. Ökade nationella intäkter påverkar handelsbalansen. Lönsamhet för fordonsägare. Och för energislukande verksamheter. EcoBioFuel är en teknikoberoende aktör, med fullt fokus för bästa lösning i varje enskilt fall.
I många år har ämnet övergång till fossilfria miljöer ingående berörts. Vätgas har ofta nämnts, som det optimala drivmedlet, eller också, som det heter, energibärare. Nu är tiden mogen för full lansering av alla de möjligheter som finns för att lokalproducera energi. Elektricitet, värme, kyla och drivmedel för fordon kan lokalt produceras. Nya inkomstkällor, nya affärsmöjligheter blir ett faktum.
Tord Lindgren, CEO EcoBioFuel Scandinavia AB

Leverantör av energistationer och energisystem i Skandinavien för vätgas till lastbilar, bussar och personbilar. Vi producerar också elektricitet och värme.

Kontakta mig
background
Kommuner och lantbruk
Vi har effektiva och miljövänliga lösningar för er energiförbrukning.
Helt nya roller för kommuner i framtiden – om de så önskar
Ekonomin för att sätta upp egna energibolag är nu i sådan nivå att det är värt att utvärdera och beräkna. Nyttja eget avfall t ex. Nollemissions tänkandet slår igenom fullt ut – och er kommun blir föregångare.
Lantbruk och lantbruksföretag
Lantbruk och lantbruksföretag kan få avgörande betydelse för energiproduktion i framtiden. Egen produktion av el, värme, kyla och fordonsenergi är ingen ny företeelse för lantbruks- företag, men numera kan också produktion ske fossilfritt och till anpassad ekonomi. Vätgas ger oanade möjligheter.
Kontakta oss - 0910-701360

Tord Lindgren, CEO EcoBioFuel Scandinavan AB.
Thomas Rådström, CTO EcoBioFuel Scandinavan AB
Jonas Flädjemark, COO, Skandinavien för Keyou Gmbh
Lars Forslund, Lantmästare, Agriassist – partner

Filmen visar symboliskt teknik och process att skapa ett energibolag. I detta exempel från biogas.

Translate »