Biodrivmedel - för miljöns skull

Sätten är många - vinsten är stor
Kompletta lösningar för en hållbar miljö
Skogsråvara och andra kolvätebaserade ger möjligheter

Från skogråvara till diesel – ultraren diesel

Nya metoder har utvecklats för produktion av ren och svavelfri diesel. Behovet av diesel som inte påverkas negativt av reduktionsplikten, dvs vår diesel, blir 100% fri från extra kostnad. Behovet av biodrivmedel är stort varför vår metod med diesel från plastavfall, från skogråvara eller från organisk råvara passar bra in på alla platser. Intresset har ökat väsentligt det senaste året. Med lokal produktion från skogråvara, flis, sågspån och eller bark ger goda möjligheter till dels lägsta pris för ultraren diesel, dels blir allt lokalproducerat.

Tord Lindgren, CEO EcoBioFuel Scandinavia AB

Leverantör av energistationer och energisystem i Skandinavien för vätgas till lastbilar, bussar och personbilarbilar. Vi producerar också elektricitet och värme.

Kontakta mig
Kontakta oss

Tord Lindgren, CEO EcoBioFuel Skandinavan AB
Thomas Rådström, CTO EcoBioFuel Skandinavan AB

Translate »