Biodrivmedel - för miljöns skull

Sätten är många - vinsten är stor
Kompletta lösningar för en hållbar miljö
Biogas och andra kolvätebaserade ger möjligheter

Från biogas till diesel – ultraren diesel

Nya metoder har utvecklats för produktion av ren och svavelfri diesel. Behovet av diesel som inte påverkas negativt av reduktionsplikten, dvs vår diesel, blir 100 % fri från extra kostnad. Behovet av biodrivmedel är stort varför vår metod med diesel från organisk råvara passar bra in på alla platser. Intresset har ökat väsentligt det senaste året. Med lokal produktion från biogas ges goda möjligheter till dels lägsta pris för ultraren diesel, dels blir allt lokalproducerat.

Tord Lindgren, Senior advisor Nordic Eco Solutions AB / EcoBioFuel

Leverantör av energistationer och energisystem i Skandinavien för vätgas till lastbilar, bussar och personbilar. Vi producerar också elektricitet och värme.

Kontakta mig
Kontakta oss

Anna Vallström, CEO Nordic Eco Solutions AB / EcoBioFuel
Tord Lindgren , COO Nordic Eco Solutions AB / EcoBioFuel 

Translate »