Nordic Eco Solutions / EcoBioFuel

om företaget
Skapa ditt eget energibolag
Vätgas ger många användningsområden

Nordic Eco Solutions / EcoBioFuel och vårt nätverk har ledande roll i omställning till lokalproducerad energi – el, värme, kyla och fordonsenergi. Vätgas och vätgasdrift är lösningen. Men även att producera fossilfri diesel ingår i vårt kunnande att fullskaligt kunna leverera. Ökade nationella intäkter påverkar handelsbalansen. Lönsamhet för fordonsägare. Och för energislukande verksamheter. Nordic Eco Solutions / EcoBioFuel är en teknikoberoende aktör, med fullt fokus för bästa lösning i varje enskilt fall.

I många år har ämnet övergång till fossilfria miljöer ingående berörts. Vätgas har ofta nämnts, som det optimala drivmedlet, eller också, som det heter, energibärare. Nu är tiden mogen för full lansering av alla de möjligheter som finns för att lokalproducera energi. Elektricitet, värme, kyla och drivmedel för fordon kan lokalt produceras. Nya inkomstkällor, nya affärsmöjligheter blir ett faktum.

Biogas, Biogas till Vätgas ger fordonsenergi, elektricitet och värme. Sätt upp ditt eget energibolag, du också.

Väte eller hydrogen (latinHydrogenium) är det enklaste, lättaste, vanligaste och tidigast bildade grundämnet i universum” Så står det i Wikipedia. Fordonsindusri, de flesta, förbereder nu för omställning. Vattenånga som restprodukt, kostnadseffekvt, inte sällan lägre km kostnader än andra drivmedel. T o m lägre kostnader än el till batteridrivna fordon i vissa lägen. Med Keyou Genset-lösning kan elektricitet för nätet produceras och biprodukt blir då värme. Effektivt, miljöinriktat och bra för ekonomin.

Vid Deutz huvudkontor visas Keyou – inside som framtidens motorlösning

 

Kontakta oss

Anna Vallström, CEO Nordic Eco Solutions AB / EcoBioFuel

Tord Lindgren, COO Nordic Eco Solutions AB / EcoBioFuel
Jonas Flädjemark, COO, Skandinavien Keyou Gmbh
Lars Forslund, Lantmästare, Agriassist – partner

Translate »